VelluHeino

Kilpailun vaikutus yhteiseloomme

Pieni pohjustus asiaan ensin...jos sitä sellaiseksi voi sanoa.

Onnellinen yhteiskunta on sellainen varmastikkin missä ensinnäkin ihmiset ovat onnellisia.Käy varmasti järkeen?

Noniin ja sitten eteenpäin.

Otetaan ensin ihmisen tärkein eli henkisyys. Oikeasti..se on tärkein,vaikka kuinka pahalta se tuntuu. Ihminen voi olla onnellinen,vaikka fyysisesti ei olisi paljoakaan jäljellä onnen aihetta.

-Tosiasiana voimme ottaa,että ihmisten valtava enemmistö näkee unia voitoista, mutta ei voita. Jokaista voittajaa vastaan on vähintään sata voitettua, jälkeenjäänyttä.

-Enemmistö myös uskoo ja tahtoo uskoa, että elämä on taistelua, kilpailua, väkevämmän voittoa heikommasta. Sen vuoksi kilpailun ja taistelun henkeä ylistetään. Voittajia kunnioitetaan ja kumarretaan, voitettuja ivataan, joskus säälitään.

-Ihmiset voisivat elää rauhaa - mutta eivät voi,koska heidät lapsesta saakka kasvatetaan tähän kilpailuun,taisteluun,alistamiseen ja tappamiseen.
Tämä kasvatus ja siihen pohjaava elämänkäsitys todellistaa itsensä: Syntyy ja säilyy asiaintila, jossa on kilpailtava, taisteltava ja tapettava.Me synnymme maailmaan jossa vallitsee nyt tämä tila.

Voidaan siis todeta,että olemme noidutussa kehässä. Kuta kiihkeämmin tavoittelemme voittopisteitä ulkonaisten saavutusten, näkyvyyden, huomion, vallan, menestyksen, etevyyden ja pysyvyyden kilpakentällä, sitä enemmän ehtyvät spontaanin ilon lähteet ja samalla myös positiivisen toiminnan energialähteet sielussamme.Sitä kauemmas menemme toisistamme,vaikka olemme sosiaalinen laji..tuhoammeko siis itsemme mieluummin,sekin voi olla.Tämä ei suinkaan yllättäisi ihmisiä,jotka asioita ovat pohtineet syvällisesti ja totuudellisesti.

Jatkuvan kilpailun vallitessa pelko häviämisestä käy ylivoimaiseksi..Pelko on sitten taas se tekijä joka saa kaikenlaisen epäjärjestyksen,kaaoksen ja levottomuuden aikaiseksi meissä.Tästä syystä on masennuksia jne.Eli pelätään jo valmiiksi vertailua eli kilpailua. Kaikki ihmisen henkiset kyvyt joutuvat koetukselle ainaisessa vertailussa (kilpailussa) missä loogisesti ottaen aina on häviäjiä.

Mutta kilpailu korostettuna tarkoittaa elintasokilpaa..halutaan,että minulla on oltava enemmän kuin tuolla toisella on jne..kaikkea tuota mielettömyyttä. Se kilpailu perustuu vertaamiseen...vertaaminen aiheuttaa aina pelkoa.Kilpailun koko pohja siis on pelkoa toisin sanoin..Näin ollen,voidaanko mitään onnellista rakentaa pelolle ja sitä ylläpitävälle..ei voida,se pitäisi olla selvää jo itsestään.

Kaava siis menee näin: Kilpailu = vertaamista ja se on yksi suurimmista tekijöistä pelon aikaansaamiseksi. Mitä me teemme..me kasvatamme lapsemme kilpailemaan vielä enemmän.

Sitten voidaan katsoa mitä tämä kilpailu on saanut aikaiseksi ympärillämme.


Ihmiskunnasta on tullut talouden ja rikkauden orja, jolla ei ole omaa vapautta ajatella omaa vastuutaan eikä tietoutta omista kehityssyistään maailmassa.Ihmiset ovat aikoinaan luottaneet myös jumalan korjaavan kaiken,aivan kuten nyt luotamme talouden ja rahan korjaavan kaiken.

Tänä päivänä tämä pieni maapallo,jossa me elämme,kärsii suuresta hajanaisuudesta ja konflikteista.Ihmiset kärsivät kurjuutta ja kurjuuden pelkoa. Tämä on pohjimmiltaan ihmisten kollektiivista mustaa karmaa.

En halua laajemmin käsitellä ongelmia, koska jokainen tietää niistä lukuisista tilastoista ja koska me koemme ne omassa elämässämme. Jokainen näistä haasteista ei vain uhkaa ihmisen rauhaa ja onnea, vaan myös koko luomakuntaa. Nämä haasteet ovat valtavia ja ne ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa eri tilanteissa.

Mutta olosuhteet, jotka tekevät mahdollisiksi täydellisen aineellisen riiston, ovat luomassa ns. modernia, ultramodernia ja postmodernia sivilisaatiota. Tai on ehkä parempi sanoa dissivilisaatiota ja teknologiaa. Nykyisin tiedetään, että modernin tieteen ja teknologian kasvu tarkoituksellisesti ja pakon sanelemana antaa ennenkuulumatonta valtaa ihmiskunnan valituille.

Voimat ilmenevät ensiksi ihmisten todellisten tarpeiden tyydyttämiseksi tarkoitetun tuotannon ja toiseksi kaiken muun tuotannon monopolina pääoman tai ns. teknologisen tietotaidon muodossa. Näitä kahta voimaa on kehitetty rikkauden ja vallan lisäämistä varten niiden toimesta, jotka kykenevät riistämään luontoa mielivaltaisesti. Muutamat vallanhaluiset yksilöt välittämättä poliittisesta ideologiasta tai sosiaalisesta järjestelmästä pitävät tätä valtaa käsissään kerätäkseen helposti rikkauksia. Tuloksena on tasajaon luonnollisen järjestelmän tuhoutuminen; järjestelmän, joka perustuu yksilön pätevyyteen.

Ihmiset haluavat tulla riippuvaisiksi toisistaan erilaisissa olosuhteissa. Aliarvioimalla työn arvokkuutta tai halua tehdä fyysistä työtä ja lisäämällä tuotantoa ja kuluttajien tarpeita tullaan tilanteeseen, jolloin tuottajat löytävät kätevästi syitä käyttää hyväkseen ihmisten negatiivisia tunteita. Näitä tunteita ovat fyysisen mukavuuden kaipuu, kaikenlaisen vapaa-ajan vietto sekä haluttomuus tehdä fyysistä työtä.

Moderni kasvatus ja moderni kansalaisjärjestelmä opettavat ihmisille kilpailua lapsuudesta lähtien, mikä lisää kiihkoa monessa muodossa. Kilpailu antaa jokaiselle mahdollisuuden olla paras toisten joukossa. Tässä tapauksessa se luo edelleen kilpailua eikä kilpailu ole vapaa pelosta.Kilpailu merkitsee yksinkertaisesti oman voiton tavoittelua ja sitä, että toista ei oteta huomioon. Koska kukaan ei ole täydellinen tai vapaa epäonnistumisilta,jokainen pelkää. Tasa-arvon pitäisi tietysti olla päämääränä,varsinkin juhlapuheissa.

Kulutustavaroiden tuottajat käyttävät hyväkseen meidän negatiivisia tunteitamme ja halujamme ja vievät meiltä kokonaan arvostelukykymme. Nykymaailmassa olemme kadottaneet vallan erottaa, mitkä ovat meidän todelliset tarpeemme; mitkä asiat ovat meille hyviä ja mitkä huonoja. Minkä oletetaan olevan hyvää meille, siitä päättää tuottaja. Se on myös meidän syytämme. Puhuen modernilla terminologialla, se on oman päätösvaltamme vastaista.
Ihmisen tulee olla vapaa päättämään, mitkä ovat hänen todelliset tarpeensa ja mikä on tarpeetonta. Mutta tämä oikeus on otettu meiltä pois. Yksilölle on uskoteltu, että hän pitäisi olla kaksi kenkäparia ja pari pukua päästäkseen eteenpäin nyky-yhteiskunnassa ja saavuttaakseen sosiaalista statusta. Jos henkilö kerää rikkauksia tarpeetonta kulutusta varten, hänen on otettava ne toisilta. Eikä hän silloin ole muuta kuin varas tai ryöväri. Sellaisen henkilön on mahdotonta elää harjoittamalla oikeaa elinkeinoa.

Mutta jos henkilö ei kykene kokoamaan rikkauksia, hän ei kykene elämään arvokkaasti modernin elämän standardien mukaan. Sellainen luokitellaan henkilöksi, joka elää köyhyysrajan alapuolella. Hänelle täytyy löytyä enemmän rahallista avustusta ja työmahdollisuuksia. Siksi Maailman pankin, Kansainvälisen valuuttarahaston, WTO:n ja kehittyneiden maiden tulee antaa enemmän apua, lainoja ja tietotaitoa tässä siirtymävaiheessa.

Kolmannen maailman maat ovat aina näihin päiviin asti olleet tämän avustustaakan alaisia. Tämä tarkoittaa poliittisen ja kulttuurisen suvereniteetin menetystä. Moderni taloudellinen järjestelmä ei vain riistä meiltä meidän viisauttamme ja arvostelukykyämme. Se vie pois myös meidän arvokkuutemme ja itsekunnioituksen tunteemme.
Nykyisin enemmistö koulutetuista nuorista ei kykene olemaan omia mestareitaan eikä löydä omavaraisuutta itselleen. He etsivät jatkuvasti työpaikkaa. He hakeutuvat toisten palvelijoiksi, tulevat palkansaajiksi ja joutuvat kapitalistisen markkinatalouden armoille. Tämmöisenä aikana tässä geopoliittisessa tilanteessa yksittäiset voittajat ovat komentajina ja tätä kutsutaan markkinataloudeksi. Poliittiset tai sosiaaliset ihanteet kuten demokratia, ihmisoikeudet, kulttuurien monimuotoisuus tai omantunnon vapaus ovat pelkkiä kauniita sanoja, joita usein käytetään metafyysisellä tavalla ja ovat tunnusomaisia tyhjille lupauksille. Poliittisen kolonialismin herrat ovat menettäneet valtansa viimeisten vuosisatojen aikana.

Tänään sen on syrjäyttänyt taloudellinen kolonialismi, mikä on paljon vaarallisempaa kuin poliittinen kolonialismi. Poliittiset miehittäjät voidaan voittaa näinä päivinä, mutta vaaditaan useita vuosikymmeniä tai vuosisatoja toipumiselle taloudellisesta kolonialismista, jotta voitaisiin saavuttaa yksilöllinen vapaus.

Taloudellinen priorisointi on ylittänyt kaiken muun näinä päivinä, mistä seuraa yksilöllinen itsekkyys ja väkivalta ja se vie pois kaikki moraaliset ja eettiset esteet. Tällainen negatiivinen vaikutus tekee yksilöstä itsekeskeisen ja rahanahneen. Moderni elämänmeno tuhoaa useiden yksilöiden henkisen omaleimaisuuden ja henkisyys on edelleen se ykkönen kuten alussa kävi ilmi.

 

Kaiken tämän mielettömyyden kruunaa mainostaminen,tässä ote siitä:

http://www.youtube.com/watch?v=RW2JInyMoPc&feature=related

Tarkoitan siis mielemme suggerointia yhtiöiden taholta:

http://www.youtube.com/watch?v=ATuHBmx-vP8&feature=related

 

Pitänee kirjoittaa vielä lisää aiheesta,koska siitä tuntuu juttua riittävän..

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (28 kommenttia)

K Veikko

Kilpailu ei ole vain opittu käyttäytymismalli. Perimmältään siinä on kyse siitä kenen geeniperimä jatkaa ihmisen sukua. Resurssien jatkuvan lisääntymisen vuoksi meidän ei tarvitse välittää tästä.

Mikä on mielestäsi sopiva ihmiskunnan määrä tuhannen vuoden päästä? – Vai annetaanko jumalan ja hänen valtuuttamiensa ratkaista. – Tarvitaanko edes ihmisen tietoisia toimia väestön määrän suhteen?

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Melkoisen kysymyksen heität,mutta sanotaan sopivaksi vaikkapa 30 miljardia..se voi hyvinkin pitää paikkansa. Tuhat vuotta on melkoinen läjä aikaa kehittyä.

Toki voidaan antaa,voidaan myös antaa rahan ja sen valtuuttamien ratkaista,jos se tuntuu paremmalta. Mieluummin antaisin ihmisten keskenään miettiä asia kaiken sen potentiaalin pohjalta mitä meillä on käytettävissä ja rajoitteena ei saa olla mikään keksitty juttu kuten raha tai yksityisomistus..Se miten sitten haluamme pyörittää hommaa on täysin eriasia.

K Veikko

Arveletko, että pystymme elättämään 30 miljardia ihmistä vai jakamalla kaiken uudelleen, ilman mitään lisätuotantoa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

mm..ja jakaminen tai ei..asia pitää viedä tehokkaammaksi ja kestävämmäksi.

Me länsimaalaiset tulemme tippumaan korkealta palliltamme hyvin nopeasti tässä lähiaikoina niin vaakakuppi kääntyy ja alamme anelemaan elintasoa..siinä kohtaa olisi järjen käytön paikka silloin.Arvelisin 1000v päästä,että joko maapallo kiertää elottomana ympäri aurinkoa tai me olemme ottaneet pitkälti erillaisen ajattelutavan toteuttaa elämää tällä pallolla. Näin se ei voi jatkua..

Kerrohan sinä paljonko ihmisestä saa enemmän irti ilman pelkoa.

Oletko koskaan törmännyt pelokkaaseen ihmiseen ja seurannut kuinka lukossa se on joka tavalla?

K Veikko

Koska ylipäätään voit heittää kehiin jonkun luvun (30 miljardia) ihmiskunnan optimaaliselle määrälle, kertoo se sinun älysi ylivertaisuudesta kaikkiin muihin kaduntallaajiin, etten jopa sanoisi bloginkirjoittajiin, nähden.

    Tämä on pieni pilkahdus siitä, että on olemassa myös älyllistä elämää: emme ole vain eläin muiden joukossa, laji joka jatkaa holtitonta lisääntymistään, kunnes resurssit on syöty ja populaation määrä romahtaa äkillisesti; vai löytyykö joukostamme valistuneita yksilöitä, jotka olemme valmiit asettamaan johtoon. Menestyksekkäästi arvaamaan tulevaisuutemme, joka kuitenkin suurimmalle osalle on täysin tuntematon.

Kuvitellaanpa tilanne, että ihmisten keskinäinen sosiaalinen kilpailu ei voisikaan enää perustua alati löydettäviin uusiin luonnonvaroihin, uusiin malmilöytöihin, öljylöytöihin, ennen hyödyntämättömän maa-alueen ottamiseen ihmisen käyttöön jne. jotta tuotantoa voidaan kasvattaa.

    Silloin raaka-aineiden sijasta nousee arvoon arvaamattomaan kansalaisen äly, henkiset ja poliittiset ominaisuudet. – Kyky ottaa toisilta enemmän kuin heille antaa. – Savuttaakseen suhteellisen edun kanssaeläjiin nähden.

Silloin ne, joilla on älyä ja koulutusta, sosiaalista ja poliittista pääomaa, hakevat itselleen kultaista oksaa toisten kansalaisten kustannuksella. Uuden (materian) tuottamisen sijaan tulee äärimmäisen arvokkaaksi kyvyksi hyödyntää maksimaalisesti jo olemassa olevat raaka-ainevarannot. Kauppa kukoistaa ja kauppiaat ansaitsevat tähtitieteellisiä summia. Poliitikot ja heidän lakeijansa saattavat kuluttaa kokonaisten kansakuntien ansiot omaksi hyväkseen.

Olemme tässä tilanteessa nyt.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"Koska ylipäätään voit heittää kehiin jonkun luvun (30 miljardia) ihmiskunnan optimaaliselle määrälle, kertoo se sinun älysi ylivertaisuudesta kaikkiin muihin kaduntallaajiin, etten jopa sanoisi bloginkirjoittajiin, nähden."

No huh.. heitin kylläkin vain jonkun ajatuksen mikä on irti tästä annetusta todellisuudenkuvasta.Mutta ajatuksissani enemmän oikeastaan on pelko jostain melko suuresta katastrofista mihin ensin ajaudutaan ja silloin tuo 30 miljardia ei voi toteutua. Mutta en nää mitään ylärajaa ihmismäärän kehittymiselle.Enkä todellakaan koe olevani parempi kuin muut..tunnen oikeastaan olevani vähän alempana,josta on haasteellista haastaa yleisiä näkemyksiä jotka ovat annettuja.

"Tämä on pieni pilkahdus siitä, että on olemassa myös älyllistä elämää: emme ole vain eläin muiden joukossa, laji joka jatkaa holtitonta lisääntymistään, kunnes resurssit on syöty ja populaation määrä romahtaa äkillisesti; vai löytyykö joukostamme valistuneita yksilöitä, jotka olemme valmiit asettamaan johtoon. Menestyksekkäästi arvaamaan tulevaisuutemme, joka kuitenkin suurimmalle osalle on täysin tuntematon."

Miksi ihmiset pitäisi laittaa johtoon? Eikö tälläiset ihmiset voisi olla vain keskustelun avaajia ja yhdessä päättäisimme päämäärän mihin pyritään?

"Kuvitellaanpa tilanne, että ihmisten keskinäinen sosiaalinen kilpailu ei voisikaan enää perustua alati löydettäviin uusiin luonnonvaroihin, uusiin malmilöytöihin, öljylöytöihin, ennen hyödyntämättömän maa-alueen ottamiseen ihmisen käyttöön jne. jotta tuotantoa voidaan kasvattaa."

Miksi ihmiset eivät voisi yhteistyössä keskenään löytää uusia luonnonvaroja jne ? Sehän on ihan päämäärästä kiinni,koska yksilö ei mielestäni voi omistaa jotakin tältä pallolta luontaisesti löydettyä..se sotii jotenkin kaikkea vastaan.

"Silloin raaka-aineiden sijasta nousee arvoon arvaamattomaan kansalaisen äly, henkiset ja poliittiset ominaisuudet. – Kyky ottaa toisilta enemmän kuin heille antaa. – Savuttaakseen suhteellisen edun kanssaeläjiin nähden."

Eikö näin ole nytkin tapahtunut,vaikka raaka-aineet onkin pelissä mukana?

"Silloin ne, joilla on älyä ja koulutusta, sosiaalista ja poliittista pääomaa, hakevat itselleen kultaista oksaa toisten kansalaisten kustannuksella. Uuden (materian) tuottamisen sijaan tulee äärimmäisen arvokkaaksi kyvyksi hyödyntää maksimaalisesti jo olemassa olevat raaka-ainevarannot. Kauppa kukoistaa ja kauppiaat ansaitsevat tähtitieteellisiä summia. Poliitikot ja heidän lakeijansa saattavat kuluttaa kokonaisten kansakuntien ansiot omaksi hyväkseen."

Olemme tilanteessa missä erillaiset eturyhmät taistelevat vallasta ja varmistelee eturyhmänsä tilannetta kansakunnassa/yhteiskunnassa.Ja kaikki tämä mielettömyys tulee jatkumaan,koska kilpailu loogisesti ajaa meitä tähän aina takaisin. On olemassa selvä kiertokulku joka on toistunut vuosisatoja ihmisten keskuudessa ja jokin siinä kierrossa pitää olla sitä kierrettä jatkava tekijä.

Menee näin: Sota -> rauhantila -> kilpailu -> politiikka (eturyhmien muodostuminen kilpailun tuottamana) -> poliittinen taistelu -> Väkivallan mukaantulo -> sota..

Mikä tekijä on siis vaikuttamassa?

Paremmin asiaa aukaisen blogissa

http://velluheino.puheenvuoro.uusisuomi.fi/67596-r...

K Veikko

> Miksi ihmiset pitäisi laittaa johtoon? Eikö
> tälläiset ihmiset voisi olla vain keskustelun
> avaajia ja yhdessä päättäisimme päämäärän
> mihin pyritään?

Yhdessä päättäminen toimii vain yhteiskunnassa, jossa on erimielisyyttä. Ja toisen puolesta päättäminen tarkoittaa aina alistamista.

Ja loppujen lopuksi ihmisarvon viemistä osalta kanssaeläjiltä. Väkivaltaa ja lopulta sotaa. – Ympyrä sulkeutuu, mutta uusi aloituskohta on taas yhden askelman korkeammalla tasolla kuin mitä edellinen oli.

======= ======= ======= ======= ======= =======

> Mutta en nää mitään ylärajaa ihmismäärän
> kehittymiselle.

Jos väestön määrä kasvaa tasaisesti 2% vuodessa tuhannen vuoden ajan, meitä on silloin 2'787'852'561 miljardia nykyisen 7 miljardin sijaan (5'465 henkilöä / neliömetri meret mukaan lukien). Muutamassa miljoonassa vuodessa ihmisten massa (yhteenlaskettu elopaino) ylittää koko tunnetun linnunradan massan.

Itse tarkastelisin väestön määrää älyn funktiona. Älyn ja viisauden.

Niitä neroja, joita on vain yksi miljardista, on maan päällä tällä hetkellä keskimäärin 7. 30 miljardin maassa heitä on keskimäärin 30. – Eli aivokapasiteetti selvitä ihmiskuntaa kohtaavista haasteista on selvästi parempi.

Mutta hengissä pysymisen kustannus per henkilö myös kasvaa. Jossain vaiheessa kaikki osallistuvat ruuan tuotantoon (silloinhan kivetkin on muutettu ravinnoksi). Sama on tilanne, jos ihmismäärä on hyvin pieni: kaikki energia käytetään ravinnon tuottamiseen.

    Tiedon kehittyminen vaatii vapautta fyysisestä työstä.

Aivokapasiteetin ja henkisten kykyjen (määrän) optimi on siis suhteessa väestön määrään.

Kysymys onkin siitä, voimmeko väestöä kasvattamalla saavuttaa sellaisen henkisen tason, että kollektiivisesti ymmärrämme oman elomme rajallisuuden. Saavutammeko tiedon ja taidon valloittaa avaruudesta uusia maailmoja väestön kasvamiselle ennen kuin maailma "räjähtää käsiin".

    - Onko olemassakaan niin nopeaa kasvua, että sen tuomat edut ylittävät kasvun haitat?

Itse haluan väestön kasvavan hitaammin. Meidän on odotettava, että hitaimmat pääsevät mukaan kehitykseen. Otettava köyhien maiden aivokapasiteetti mukaan peliin. – Mutta se onnistu niin kauan kuin ihmiset elävät nälkärajalla. Se ei onnistu myöskään nykysysteemissä, jossa ihmiset lisääntyvät uudelle nälkärajalle saadessaan käyttöönsä uusia fyysisen elämisen resursseja.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"Yhdessä päättäminen toimii vain yhteiskunnassa, jossa on erimielisyyttä. Ja toisen puolesta päättäminen tarkoittaa aina alistamista."

Erimielisyys on aina hyväksi,mutta tarkoittaako se sitä,että ikuisesti ollaan eri mieltä vaikka empiiriset tutkimukset osoittavat vain yhtä tulosta? Kauanko asiat voidaan tulkita eri tavoin.

"Mutta hengissä pysymisen kustannus per henkilö myös kasvaa. Jossain vaiheessa kaikki osallistuvat ruuan tuotantoon (silloinhan kivetkin on muutettu ravinnoksi). Sama on tilanne, jos ihmismäärä on hyvin pieni: kaikki energia käytetään ravinnon tuottamiseen."

Minusta ohitat tässä nyt teknologian kehityksen ja ihmisen halun päästä vähemmällä..

"Kysymys onkin siitä, voimmeko väestöä kasvattamalla saavuttaa sellaisen henkisen tason, että kollektiivisesti ymmärrämme oman elomme rajallisuuden. Saavutammeko tiedon ja taidon valloittaa avaruudesta uusia maailmoja väestön kasvamiselle ennen kuin maailma "räjähtää käsiin"."

En oikeastaan tiedä onko elollamme rajoja..mutta avaruuteen meidän on tähdättävä kuten Hawking asian ilmaisi. Se pitäisi olla jo selviö.

" - Onko olemassakaan niin nopeaa kasvua, että sen tuomat edut ylittävät kasvun haitat?"

On toki,mutta nykyinen uusliberaali ajattelu ei kykene tuomaan mitään tälläistä tarjolle.. Koko rahajärjestelmä jarrutaa perässä ja sen vaikutuksesta luodut ajatusmallit.

"Itse haluan väestön kasvavan hitaammin. Meidän on odotettava, että hitaimmat pääsevät mukaan kehitykseen. Otettava köyhien maiden aivokapasiteetti mukaan peliin."

Olen täysin samaa mieltä ja minusta meidän pitäisi kertoa mitä empiirisiä havaintoja meillä on kehittyneenä valtiona sen kehityksen haitoista,jotta siellä ei tehtäisiin samoja virheitä.

"– Mutta se onnistu niin kauan kuin ihmiset elävät nälkärajalla. Se ei onnistu myöskään nykysysteemissä, jossa ihmiset lisääntyvät uudelle nälkärajalle saadessaan käyttöönsä uusia fyysisen elämisen resursseja."

Tuohon en usko..en usko koko niukkuus-ajatteluun mikä on valloillansa.Se on vain yksi tapa hoitaa asioita ja todella vastenmielinen ihmisyyden kannalta.

Pitäisi muistaa tosiasia,että "mikään päämäärä ei saa hyvittää keinoja joita käytetään sen saavuttamiseksi" Muuten päämärältä tippuu pohja pois.

K Veikko

> ikuisesti ollaan eri mieltä vaikka empiiriset
> tutkimukset osoittavat vain yhtä tulosta

Siirrymme tiedon maailmasta arvojen maailmaan.

Mikä saa sinut ajattelemaan, että vallitsevan poliittisen järjestelmän tuottama "tutkimus" tai "empiirinen tutkimus" on sellainen tapa havainnoida ihmisen elämää, että kaikki muut tavat ovat hylättäviä. – Arvokkain tapa jäsentää ihmiseten sosiaalinen elämä.

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Tuo kijoituksessasi esiintyvä ajatus ihmisestä "yhteiskunnan määräämänä" tai kasvatuksen tuloksena, on minusta ongelmallinen. Tottakai yhteiskunta vaikuttaa ihmiseen, ja hänen käsityksiin. Jos kuitenkin jonkin aatteen tai liikkeen on tarkoitus muuttaa yhteiskuntaa, mitä "yhteiskunnallisen määräytymisen" oppi voisi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa? Ponnistelut ovat turhia, jos yhteiskunta määrää kaiken. Mitään ei voi muuttaa.

Joku on muistaakseni todennut osuvasti: "Emme tiedä onko ihminen vapaa, mutta meidän on oletettava niin pystyäksemme toimimaan maailmassa."

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Yhteiskunta voi vain vaikuttaa kutsuttakoot sitä nyt suggeroinniksi..siitä voidaan kuin herätä ja alkaa katsomaan ympärille mitä tämä kaikki oikeastaan on. Näitä ihmisiä on aina ollut ja aina tulee olemaan.

Suomessakin 60-70-luvuilla näitä oli ja he muuttivat asioita. Niitä on nytkin ja he koittavat muuttaa asioita,mutta valtavirran voima on lujaa.On suuria intressejä pitää asiat kuten ne ovat.

Ihmisellä on vapaus, kyky ja velvollisuus poiketa valtavirrasta. Koska yksilö kykenee poikkeamaan valtavirrasta, hän kykenee myös auttamaan muita ihmisiä ja pelastamaan heidät tästä valtavirrasta.

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Tällaisessa ajattelussa, jossa jaetaan ihmiset heränneisiin ja muihin, näen kyllä erittäin suuren vaaran. Ajattelu voi kehittyä siihen pisteeseen, että näillä heränneillä nähdään olevan oikeus kontrolloida muita, ehkä jopa väkivälloin. Ei yhteiskunta tarvitse lisää hierarkioita ja elitismiä, ne ovat nykyisessäkin yhteiskunnassa juuri sitä pahuuden ydintä.

Näkisin yhteiskunnan parantamisen mahdollisuuden mieluummin näin:
Yhteiskunta koostuu ihmisten toiminnasta. Jokainen ihminen yksilönä on epätäydellinen, ja joskus myös itsekäs. Ihmiset kuitenkin voivat pyrkiä tekemään keskenään yhteisiä sopimuksia, ja rakentamaan keskinäistä luottamusta niin, että ihmisen epätäydellisyydestä huolimatta, on mahdollista rakentaa parempaa ja kestävämpää maailmaa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"Tällaisessa ajattelussa, jossa jaetaan ihmiset heränneisiin ja muihin, näen kyllä erittäin suuren vaaran. Ajattelu voi kehittyä siihen pisteeseen, että näillä heränneillä nähdään olevan oikeus kontrolloida muita, ehkä jopa väkivälloin. Ei yhteiskunta tarvitse lisää hierarkioita ja elitismiä, ne ovat nykyisessäkin yhteiskunnassa juuri sitä pahuuden ydintä."

Itseasiassa yksikään niistä "heränneistä" ei ole koskaan halunnut valtaa toisesta ihmisestä vaan päinvastoin.

"Näkisin yhteiskunnan parantamisen mahdollisuuden mieluummin näin:
Yhteiskunta koostuu ihmisten toiminnasta. Jokainen ihminen yksilönä on epätäydellinen, ja joskus myös itsekäs. Ihmiset kuitenkin voivat pyrkiä tekemään keskenään yhteisiä sopimuksia, ja rakentamaan keskinäistä luottamusta niin, että ihmisen epätäydellisyydestä huolimatta, on mahdollista rakentaa parempaa ja kestävämpää maailmaa."

Eihän tuo pahalta kuulosta,mutta keskinäinen luottamus saavutetaan oikeastaan vain pelottomassa tilassa. Eikö vain?

Mielestäni tässä on ihan hyvää pohjaa tulevaisuuden yhteiskunnalle,jos sitä haluaa parantaa: http://www.teosofia.net/pe/yhteisk.htm .Luulisi miellyttävän libertaarejakin,kunhan viitsii lukea.

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

"Itseasiassa yksikään niistä "heränneistä" ei ole koskaan halunnut valtaa toisesta ihmisestä vaan päinvastoin."

En olisi tästä niinkään varma. Teosofian yhteys länsimaiseen salaseuraperinteeseen on yleisesti tunnettu. Esimerkiksi vapaamuurariudessa on nimenomaan kysymys jäseniensä moraalisesta kehityksestä. Tuo kehitys ilmenee hierarkiassa kohoamisena. Vapaamuurarien salassa tapahtuvasta yhteiskunnallisesta vallankäytöstä liikkuu ainakin juttuja, tosia tai ei.

"Eihän tuo pahalta kuulosta,mutta keskinäinen luottamus saavutetaan oikeastaan vain pelottomassa tilassa. Eikö vain?"

Avoimuus ja tasa-arvoinen vuorovaikutus, jossa ei asetuta toista ylemmäs, lisäävät luottamusta. Salailu ja hierarkiat vähentävät.

Jan Hartikainen

^

Siis Jos ihminen on löytänyt sisäisen rauhan ja onnellisuuden mitä yleensä valaistuneille ihmisille tapahtuu niin et sinä siinä tilassa enään millään haluaisi satuttaa tai aiheuttaa kärsimystä kenellekään, ei todellakaan. Jos sä niin mietit niin et taidan ihan ymmärtää mitä se oikeesti tarkoittaa tulla valaistuneeksi.

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Valaistuminen voi tarkoittaa monenlaista. Ei henkilökohtaisen valaistumisen etsimisessä (esim. budhalaiseen tapaan) ole tietenkään mitään pahaa. Ongelma on, jos valaistumisen käsitettä käytetään hierarkioiden ja yhteiskunnallisen vallankäytön perusteluna. Täytyy muistaa myös nuo 'Baijerin valaistuneet' oikeasti olemassaolleena ryhmänä.

Jan Hartikainen

Tiedän mitä tarkoitat, ja se on joo vaarallista luokitella itsensä jotenkin paremmaks kuin muut koska on "herännyt". Näin kävi esim. norjan ampujalle Anders Breivikille.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Tero,eli siis teosofit ei osaa kertoa hyvän yhteiskunnan piirteitä,koska vapaamuurarit? Ei tuo nyt välttämättä tarvitse sekoittaa asiaa..asia asiana ja ideologiat sen jälkeen.

"Avoimuus ja tasa-arvoinen vuorovaikutus, jossa ei asetuta toista ylemmäs, lisäävät luottamusta. Salailu ja hierarkiat vähentävät."

Miten voimme saada avoimmuutta ja tasa-arvoista vuorovaikusta ainaisen kilpailun yhteiskunnassa,jossa toinen nähdään aina potentiaalisena kilpailijana/vastustajana?

Tästä syystä kirjoitin juuri blogin,että asiat eivät ole niin yksinkertaisia,jos ei perustaan jo perehdytä ja nähdä sen vaikutuksia.

Jan Hartikainen

Koskettaa oikein sydämmeen kun nään että on myös muita ihmisii jotka ajattelee samalla tavalla ku mä. Et en taida olla ainoo joka miettii juuri näitä asioita et "mitä vittua me tässä oikein teemme?" Kokoaian taistellaan ja kilpaillaan asioista jotka eivät perustu mihinkään todelliseen arvoon.

Kaikki vaa stressaa ja vittuilee toisille ja sit hokee et "Elämä on kovaa älä itke" et niinku tämä olisi mukamas ihan normaalii...ei tää oo normaali elämistä , tämä on sairasta. Onko se mukamas normaalii että ihminen tekee itsemurhan? Olemmeko koskaan nähnyt jonkun eläimen joka päättäisi yhtäkki tappaa itsensä? Ei , se on vaa ihmiset jotka ovat ihan sekaisin päästä.

Noh, mä yritän kuitenkin ottaa päivä kerrallaan , turhaa se on jatkuvasti miettiä tulevaisuutta. Yritän olla posiitivinen ja olla avoin kaikkiin asioihin mutku välillä shitstorm on niin iso että ei vaan pysty, mulla taitaa olla sellainen "bullshit toleranssi" että kun se täyttyy niin on pakko päästä pois paikasta.

Hyvä teksti! Olen tosi iloinen että on muitakin ihmisii jotka mietiskelee näitä asioita.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Kiitosta vaan.

Harvoin näistä pohdinnoista saa positiivista palautetta,mutta sehän kuuluu kuvioon.

Ja todentotta..tulevaisuutta ei tarvitse miettiä,vaan tätä mikä on menossa nyt ja tässä. Siinäkin on tarpeeksi sisäistämistä.

Ville Villéy

tää on "kiusaajien" yhteiskunta ja kiusaamisesta ei päästä eroon kantelemalla "opettajille" tai tekemällä mitä kiusaaja tahtoo su tekevän.. Pitää yhdistää tieto ja luovuus ( = viisaus!), se on vahvin ase kiusausta vastaan. Ja pitää kans muistaa, että kiusaaja elää pelon avulla. Joten rohkeutta ja viisautta tarvitaan.

Käyttäjän jou kuva
Juhani Slim

Ymmärrän tämän kirjoituksen luettuani Vellu moniin kirjoituksiin heittämiäsi kommentteja paljon paremmin kuin ennen. Löydän niistä jopa jonkinlaisen logiikan.

En kuitenkaan kokenut kirjoitustasi lukiessani mitään heräämistä tai valaistumisen tunnetta. Vaan pidän tulevaisuudessakin näkökulmani maailmaan, vallitsevien realitettien läpi kulkevana.

Kuten Veikko ylempänä totesi, ihmisten keskenäinen kilpailu johtuu biolgisista syista. Jotta ihanteesi olisi oikeasti toteutettavissa täytyisi koko ihmislajin muuttua niin suuria määriä, ettei se ole yksinkertaisesti mitenkään mahdollista. Ihminen kuitenkin pohjimmiltaan on eläin muiden eläinten joukossa.

Ja kuten Tero totesi pyrkiminen, ihanteeliseen harmoniaan johtaa vain pahempaan epätasarvoisuuteen ja totalitariseen fasismiin, jossa "paremmat" ihmiset päättävät sen mikä on oikein. Mutta kuitenkin samalla itse sikailevat ja rohmuavat kaiken ilman mitään vastuuta mistään.

Vapaa markkinatalous, tai ainakin nykyistä paljon vapaampi talous on ainoa lääke ja kestävän kehityksen mahdollistaja mikä on oikeasti toteutettavissa.

Tuo kohta jossa väität, että tuottajat voisivat pakottaa meidät ostamaan tuotteitaan on kyllä aika harhainen. Miten ihmeessä tämä käytännössä muka toimii? Toki on totta, että ryhmäpaine aiheuttaa jossain määrin "mullekkin tuota" ilmiötä, mutta tässäkin tapauksessa kysyntä on jo olemassa tässä ryhämässä. Tuottaja vain täyttää tarpeen. Eikä mielestäni kenelläkään ole tähän mitään nokan koputtamista. Ei kukaan voi mennä toiselle sanomaan, että: "et sinä nyt tuota oikeasti tarvitse" varsinkaan silloin jos tarve on täytetty omilla varoilla.

Tuota pelkoa mistä puhut olen itsekkin miettinyt markinatalous-vastaisuuden yhdeksi suureksi syyksi. Ihmiset yksinkertaisesti pelkäävät, että ilman valtion vahvaa puuttumista talouteen, he putoaisivat puille paljaille. Vaikka todellisuudessa heillä menee sitä huonommin mitä enemmän puuttumista tapahtuu. Yritä siinä sitten selittää markkinatalouden hienouksista ihmiselle, joka pelosta johtuen ei ota onkeen, ei sitten millään.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"En kuitenkaan kokenut kirjoitustasi lukiessani mitään heräämistä tai valaistumisen tunnetta. Vaan pidän tulevaisuudessakin näkökulmani maailmaan, vallitsevien realitettien läpi kulkevana."

En minä koe olevani erikoisemmin herännyt,vavahtunut kylläkin johonkin todelliseen mikä on tämän vellovan näinnäisyyden päällä.Joten en usko muidenkaan kokevan mitään erikoisempaa tekstejäni lukiessa,vaikka niissä koittaisinkin saavuttaa jotain totuudellista.

Sinun pitäisi ymmärtää,että ne vallitsevat realiteetit eivät välttämättä ole millään tapaa todellisuutta. Ne ovat vain vallitsevia realiteetteja tässä ajassa ja kollektiivisessa käsityksessä.Tämä on yksi pointtini mistä usein koitan sanoa,kun talouden "realiteeteista" keskustellaan..nehän ovat täysin absurdeja,vaikka niitä voitaisikin perustella järkevän tuntuisin argumentein. Voidaanhan mistä tahansa tarinasta,kuten raamatun tarinasta tehdä tiedettä ja siihen löydetään aina älykkään oloiset argumentit..vai miksi luulet ihmisten edelleen uskovan siihen..

"Kuten Veikko ylempänä totesi, ihmisten keskenäinen kilpailu johtuu biolgisista syista. Jotta ihanteesi olisi oikeasti toteutettavissa täytyisi koko ihmislajin muuttua niin suuria määriä, ettei se ole yksinkertaisesti mitenkään mahdollista. Ihminen kuitenkin pohjimmiltaan on eläin muiden eläinten joukossa."

Tottakai..solutasolla ihmisessä tapahtuu alati kilpailua,mutta ihmisen perimmäinen syy miksi se on tähänkin asti päässyt on myötätunnossa ja jatkuvuudessa. Se ei tähän ole päässyt oikeastaan kilpailemalla,mutta tämän aukaiseminen tietysti olisi melkoinen taakka kantaa.Mutta,kuten nytkään tänä päivänä me emme elä darwinistisessa kilpailussa vaan täysin teennäisessä missä olemme ITSE kehittäneet ITSELLEMME pelin nimeltä markkinatalous jota pyöritetään rahalla.. ketä siinä pelissä parhaiten menestyy,ansaitsee mielestämme jatkaa sukuaan. Ei missään kohtaan puhuta vahvimman,älykkäimmän tai minkään muunkaan kehittymisestä. Ymmärrätkö?Tämä peli saattaa pahimmassa tapauksessa saada jotakin peruuttamatonta aikaiseksi ihmiskunnan kehityksessä biologisella tasolla.

Minähän vain koitan kertoa mitä kilpailu saa aikaiseksi ja meidän pitää ymmärtää se joka asiassa.Muuten me kiistämme meidän luonnollisen toiminnan,tämä siis teidän logiikkanne mukaan. Kilpailu voitaisiin tietty säädellä toimimaan järkevästi ja tietyissä rajoissa,jotta tälläistä teennäistä kilpailuun perustuvaa yhteiskuntaa ei pääsisi syntymään..Mutta sitä säätelyä ei voida oikeastaan lailla tehdä..se pitää löytyä meistä itsestämme,sekin on hankalaa..juuri kaltaistesi takia ketkä pitävät kynsin ja hampain kiinni kaikesta annetusta.

"Ja kuten Tero totesi pyrkiminen, ihanteeliseen harmoniaan johtaa vain pahempaan epätasarvoisuuteen ja totalitariseen fasismiin, jossa "paremmat" ihmiset päättävät sen mikä on oikein. Mutta kuitenkin samalla itse sikailevat ja rohmuavat kaiken ilman mitään vastuuta mistään."

Ei tässä ketään ole pyrkimässä vaan käydään tosiasioita läpi ja ymmärretään niiden tosiasioiden vaikutus,mielellään myös tehtäisiin tosiasioiden mukaisia johtopäätöksiä tosiasioiden vaikutuksesta ihmisessä.

"Vapaa markkinatalous, tai ainakin nykyistä paljon vapaampi talous on ainoa lääke ja kestävän kehityksen mahdollistaja mikä on oikeasti toteutettavissa."

Niinhän sinä uskot,vapaus todellakin on ainoa mahdollisuus ja luonnollinen tila ihmiselle,mutta markkinatalous tai talous ei voi koskaan olla vapaata..sitä se ei tule koskaan edes olemaan,koska silloin ihminen itse jäisi sen ulkopuolelle..ymmärsitkö mitä kilpailusta koitin sanoa tuossa kirjoituksessa muuten?

"Tuo kohta jossa väität, että tuottajat voisivat pakottaa meidät ostamaan tuotteitaan on kyllä aika harhainen. Miten ihmeessä tämä käytännössä muka toimii? Toki on totta, että ryhmäpaine aiheuttaa jossain määrin "mullekkin tuota" ilmiötä, mutta tässäkin tapauksessa kysyntä on jo olemassa tässä ryhämässä. Tuottaja vain täyttää tarpeen. Eikä mielestäni kenelläkään ole tähän mitään nokan koputtamista. Ei kukaan voi mennä toiselle sanomaan, että: "et sinä nyt tuota oikeasti tarvitse" varsinkaan silloin jos tarve on täytetty omilla varoilla."

Sinulta on jäänyt varmaankin ymmärtämättä markkinataloudesta tuo markkinointi ja sen vaikutukset ihmisiin? Teet varmaankin markkinointia työksesi,jos puhut vain "jossain määrin" juttuja..etkö ole oikeasti käynyt koskaan jouluaikaan ostoskeskuksessa katsomassa sitä hulluutta vai estääkö sinun itsekeskeisyytesi ymmärtämästä tätä asiaa?

Kokeileppa ymmärtää: http://www.youtube.com/watch?v=gDW_Hj2K0wo

"Tuota pelkoa mistä puhut olen itsekkin miettinyt markinatalous-vastaisuuden yhdeksi suureksi syyksi. Ihmiset yksinkertaisesti pelkäävät, että ilman valtion vahvaa puuttumista talouteen, he putoaisivat puille paljaille. Vaikka todellisuudessa heillä menee sitä huonommin mitä enemmän puuttumista tapahtuu. Yritä siinä sitten selittää markkinatalouden hienouksista ihmiselle, joka pelosta johtuen ei ota onkeen, ei sitten millään."

Markkinatalous perustuu kilpailuun ja ihmiset eivät välttämättä halua yhteiskuntaa joka perustuu kilpailussa voittaneiden jalustalle korottamiseen.Aivan kuin mitään muuta ei olisikaan olemassa..Ja muistutan nyt sinua tuosta surkeasta propagandastasi..valtio olemme me,jos ihmiset luottavat toisiinsa niin sekö tässä on ongelma? Sanotte,että vapaa markkinatalous on pääasiassa yhteistyötä..no niin on valtiokin,mutta me emme tunnu ymmärtävän sitä vaan tämä KILPAILU tekee siitä taistelukentän,jossa ensin yksilöt taistelevat ja kun eivät pärjää niin perustetaan eturyhmiä jotka taistelevat ja näin vauhti kiihtyy.

Käyttäjän jou kuva
Juhani Slim

"Sinun pitäisi ymmärtää,että ne vallitsevat realiteetit eivät välttämättä ole millään tapaa todellisuutta. Ne ovat vain vallitsevia realiteetteja tässä ajassa ja kollektiivisessa käsityksessä.Tämä on yksi pointtini mistä usein koitan sanoa,kun talouden "realiteeteista" keskustellaan..nehän ovat täysin absurdeja,vaikka niitä voitaisikin perustella järkevän tuntuisin argumentein. Voidaanhan mistä tahansa tarinasta,kuten raamatun tarinasta tehdä tiedettä ja siihen löydetään aina älykkään oloiset argumentit..vai miksi luulet ihmisten edelleen uskovan siihen.."

Tämä on periaatteessa kaikenkumoava argumentti mikä ei kuitenkaan ota kantaa yhtään mihinkään. Noinhan voidaan sanoa lähes mistä tahansa asiasta.

Argumentti jopa teke itse itsensä epäpäteväksi. Sillä jos vetoat Oikkosen toitottamaan aikalaisjärkeen kaiken selittävänä. Unohdat sen, että jos aikalaisjärkeä käytetään perusteena toiminnalle, soikaistuu perustelu samalla sille, että se itse perusteluna saattaa olla aikalaisjärkeen perustuvaa harhaa.

"Mutta,kuten nytkään tänä päivänä me emme elä darwinistisessa kilpailussa vaan täysin teennäisessä missä olemme ITSE kehittäneet ITSELLEMME pelin nimeltä markkinatalous jota pyöritetään rahalla.. ketä siinä pelissä parhaiten menestyy,ansaitsee mielestämme jatkaa sukuaan. Ei missään kohtaan puhuta vahvimman,älykkäimmän tai minkään muunkaan kehittymisestä. Ymmärrätkö?Tämä peli saattaa pahimmassa tapauksessa saada jotakin peruuttamatonta aikaiseksi ihmiskunnan kehityksessä biologisella tasolla."

Onko ihminen jotenkin irrallinen luonnosta? Itse sanoisin, että olemme eläimiä ja tästä johtuen kaikki tekomme olivatpa ne itsellemme hyväksi tai haitaksi ovat täysin luonnollisia.

Mitä nykytilaan tulee, sitä ei ole kehitetty vaan se on kehittynyt. Empiiriset faktat kuitenkin tukevat paljon vapaampaa markkinataloutta vaikka sitä ei nyky-yhteiskunnan tasoisessa yhteisössä täysimääräisesti ole kokeiltukkaan.

Ihminen nimisellä lajilla darwinistisessa kilpailussa pärjää parhaiten yksilö josta on eniten hyötyä ryhmälleen sillä ei ole väliä miten. Sama koskee muuten markkinataloutta.

"..juuri kaltaistesi takia ketkä pitävät kynsin ja hampain kiinni kaikesta annetusta."

Mistä kaikesta annetusta?

"Niinhän sinä uskot,vapaus todellakin on ainoa mahdollisuus ja luonnollinen tila ihmiselle,mutta markkinatalous tai talous ei voi koskaan olla vapaata..sitä se ei tule koskaan edes olemaan,koska silloin ihminen itse jäisi sen ulkopuolelle..ymmärsitkö mitä kilpailusta koitin sanoa tuossa kirjoituksessa muuten?"

Miten niin? Miten sinä oikein hahmotat vapauden?

Luonto jo pelkästään asettaa meille tiettyjä pakkoja, eikä niitä voida poistaa millään taikasauvan heilautuksella tai blogi kirjoituksella.

"Sinulta on jäänyt varmaankin ymmärtämättä markkinataloudesta tuo markkinointi ja sen vaikutukset ihmisiin? Teet varmaankin markkinointia työksesi,jos puhut vain "jossain määrin" juttuja..etkö ole oikeasti käynyt koskaan jouluaikaan ostoskeskuksessa katsomassa sitä hulluutta vai estääkö sinun itsekeskeisyytesi ymmärtämästä tätä asiaa?"

Markkinatalous toimii aina kysyjän ehdoilla. on mahdotonta myydä yhtään mitään ellei sille ole kysyntää. Itsekkin pidän joitain ihmisten kulutustottumuksia typerinä, mutta ei näiden kieltäminen ole mikään ratkaisu. Ainoa tapa muuttaa mailmaa tältä osin on vaikuttaa markkinatalouden sisällä kertomalla ihmisille siitä miten typerää on ostaa jotain, mitä ikinä se "valistajan mielestä onkaan" Yrityksien rooli on vastata jo olemassa olevaan kysyntään. Toki on mahdollista valehdella mainoksissa, mutta se on tahallaan harhaanjohtamista, eikä tällöin syntyny sopimus kaupasta ole validi. Tai sen ei ainakaan pitäisi olla.

"Markkinatalous perustuu kilpailuun ja ihmiset eivät välttämättä halua yhteiskuntaa joka perustuu kilpailussa voittaneiden jalustalle korottamiseen.Aivan kuin mitään muuta ei olisikaan olemassa..Ja muistutan nyt sinua tuosta surkeasta propagandastasi..valtio olemme me,jos ihmiset luottavat toisiinsa niin sekö tässä on ongelma? Sanotte,että vapaa markkinatalous on pääasiassa yhteistyötä..no niin on valtiokin,mutta me emme tunnu ymmärtävän sitä vaan tämä KILPAILU tekee siitä taistelukentän,jossa ensin yksilöt taistelevat ja kun eivät pärjää niin perustetaan eturyhmiä jotka taistelevat ja näin vauhti kiihtyy."

Mille yhteiskunnan pitäisi perustua jos se ei saa perustua kilpailulle siitä, että kuka kykenee parhaiten vastaamaan jossain yhteisössä olevaan kysyntään? Perstuntumallekko?

Miksi ihmeessä meidän pitäisi kyhätä tehoton järjestelmähirviö jos ilmankin sitä kyetään toteuttamaan yhteiskunta? Eikä pelkästään toteuttamaan, vaan toteuttamaan vielä paljon tehokkaammin suurempaa ihmisjoukkoa enemmän hyödyttävämällä tavalla.

Eikö ole päivän selvää, että jos ihmiset todella olisivat niin ahneita kuin sinä annat ymmärätää. Ei nykyisen kaltaista sinäänsä hyvään tatkoitukseen luotua, mutta tuhoisaa järjestelmää olisi mitenkään voinut syntyä. Siis voimme huoletta luopua tuhoisasta sosiaalidemokratiasta ja antaa ihmisten auttaa apua tarvitsevia ihmisiä suoraan.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"Tämä on periaatteessa kaikenkumoava argumentti mikä ei kuitenkaan ota kantaa yhtään mihinkään. Noinhan voidaan sanoa lähes mistä tahansa asiasta."

Ei mielestäni ollut..se kaataa vain kaiken mikä on rakennettu väkisin eikä ole tosiasioita otettu huomioon, eikä sen pitänytkään ottaa kantaa.

"Argumentti jopa teke itse itsensä epäpäteväksi. Sillä jos vetoat Oikkosen toitottamaan aikalaisjärkeen kaiken selittävänä. Unohdat sen, että jos aikalaisjärkeä käytetään perusteena toiminnalle, soikaistuu perustelu samalla sille, että se itse perusteluna saattaa olla aikalaisjärkeen perustuvaa harhaa."

Tottahan toki,mutta ajatushistoria on juuri sitä,että siinä tutkitaan ajatusten kehittymistä ja voidaan nähdä selvemmin asioita. Ei lainkaan hullumpi ajatus olisi käyttää sitä yhteiskunnan parantamiseksi.Vai mitä mieltä olet?

"Mutta,kuten nytkään tänä päivänä me emme elä darwinistisessa kilpailussa vaan täysin teennäisessä missä olemme ITSE kehittäneet ITSELLEMME pelin nimeltä markkinatalous jota pyöritetään rahalla.. ketä siinä pelissä parhaiten menestyy,ansaitsee mielestämme jatkaa sukuaan. Ei missään kohtaan puhuta vahvimman,älykkäimmän tai minkään muunkaan kehittymisestä. Ymmärrätkö?Tämä peli saattaa pahimmassa tapauksessa saada jotakin peruuttamatonta aikaiseksi ihmiskunnan kehityksessä biologisella tasolla."

"Onko ihminen jotenkin irrallinen luonnosta? Itse sanoisin, että olemme eläimiä ja tästä johtuen kaikki tekomme olivatpa ne itsellemme hyväksi tai haitaksi ovat täysin luonnollisia."

Jaa a..voidaanhan sitä toki noin ajatella,mutta sitten kannattaa todellaki heittää aivot narikkaan ja tyytyä siihen mitä on nyt ja tässä.Pidät siis sotaa ja kansanmurhia aivan luonnollisena tekona..muistuttaisin kuitenkin,että me olemme ainoa eläin joka tekee niin itsellensä. Tämä eläin vertaus on muutenkin melko vajavainen..siihen on monta syytä olemassa.

"Mitä nykytilaan tulee, sitä ei ole kehitetty vaan se on kehittynyt. Empiiriset faktat kuitenkin tukevat paljon vapaampaa markkinataloutta vaikka sitä ei nyky-yhteiskunnan tasoisessa yhteisössä täysimääräisesti ole kokeiltukkaan."

Mitä ovat nämä fakta ovat,jos ne empiiriset faktat eivät ota edes huomioon asioiden vaikutuksia yhteiskunnassa?

"Ihminen nimisellä lajilla darwinistisessa kilpailussa pärjää parhaiten yksilö josta on eniten hyötyä ryhmälleen sillä ei ole väliä miten. Sama koskee muuten markkinataloutta."

Sillä todellakin on merkitystä minkä kontekstin sisällä tuo hyötyminen tapahtuu.Jos se on kuten nyt..eli raha tms.. se on täysin tuulesta temmattua,keksittyä,meidän omaa peliä.Ei mitään luonnollista todellisuutta vastaavaa.

"Mistä kaikesta annetusta?"

Kerrohan,huomaatko itsestäsi,että kykenet ajattelemaan kaiken vain taloudesta käsin? Se on sinulle esimerkiksi täysin annettua...se ei tulisi luonnollisesti sinulle vastaan vaan tämä ympäristö antaa sinulle sen ja sinähän imet kuin sieni sen sisääsi.

"Niinhän sinä uskot,vapaus todellakin on ainoa mahdollisuus ja luonnollinen tila ihmiselle,mutta markkinatalous tai talous ei voi koskaan olla vapaata..sitä se ei tule koskaan edes olemaan,koska silloin ihminen itse jäisi sen ulkopuolelle..ymmärsitkö mitä kilpailusta koitin sanoa tuossa kirjoituksessa muuten?"

Miten niin? Miten sinä oikein hahmotat vapauden?

Vapaa markkinatalous on vain käsite ja jokin minkä eteen pitää jatkuvasti nähdä vaivaa.Usko pois..se tila ei tule pysymään,koska siinä on jatkuvaa kilpailua missä rahalla on valta.Tähän päivään asti rahalla on saatu aina enemmän ja enemmän valtaa..tällä täysin imaginäärisellä välineellä,jolla on vain usko arvona.Libertaarit pitävät tätä tietysti oikeutettuna kuten kaikkea omistamistakin.

Mitenköhän minä hahmotan vapauden..hahmotan sen varmaankin henkiseltä puolelta enemmän kuin fyysiseltä.

"Luonto jo pelkästään asettaa meille tiettyjä pakkoja, eikä niitä voida poistaa millään taikasauvan heilautuksella tai blogi kirjoituksella."

Tottakai asettaa..miksi ne pitäisi poistaa,nehän ovat realiteetteja jotka pitää hyväksyä,mutta ne pitää tosissaan myös ymmärtää ja tehdä sen mukaiset johtopäätökset yhteiskuntaa muodostaessa. Eikö vain?

"Markkinatalous toimii aina kysyjän ehdoilla. on mahdotonta myydä yhtään mitään ellei sille ole kysyntää. Itsekkin pidän joitain ihmisten kulutustottumuksia typerinä, mutta ei näiden kieltäminen ole mikään ratkaisu. Ainoa tapa muuttaa mailmaa tältä osin on vaikuttaa markkinatalouden sisällä kertomalla ihmisille siitä miten typerää on ostaa jotain, mitä ikinä se "valistajan mielestä onkaan" Yrityksien rooli on vastata jo olemassa olevaan kysyntään. Toki on mahdollista valehdella mainoksissa, mutta se on tahallaan harhaanjohtamista, eikä tällöin syntyny sopimus kaupasta ole validi. Tai sen ei ainakaan pitäisi olla."

Ei..markkinoinnin tehtävä on myydä kaikkea turhaa ja tehdä mielikuva ihmisille,että he tarvitsevat jotakin olematonta. Tämä on markkinoinnin pääasiallinen tehtävä. Tästä pääsemme loogisesti tiemmä siihen,että markkinat eivät suinkaan vastaa kysyntään vaan markkinat perustuvat tarjontaan enemmänkin ja markkinoinnin tehtävä on huolehtia tarjonnan kysynnästä,vaikka olisikin aivan sontaa. Ei tarvitse valehdella vaan käyttää kaikkea mahdollista psykologiaa tms. hyväkseen vaikuttaakseen ihmiseen. Tämä ei ole vapautta vaan suggerointia. Mutta sisältyy silti tiemmä vapaaseen markkinatalouteen?

Sinulla on todella romantisoitu kuva kyllä markkinataloudesta mielessäsi,ihan arvostettavaa kai sekin :)

"Markkinatalous perustuu kilpailuun ja ihmiset eivät välttämättä halua yhteiskuntaa joka perustuu kilpailussa voittaneiden jalustalle korottamiseen.Aivan kuin mitään muuta ei olisikaan olemassa..Ja muistutan nyt sinua tuosta surkeasta propagandastasi..valtio olemme me,jos ihmiset luottavat toisiinsa niin sekö tässä on ongelma? Sanotte,että vapaa markkinatalous on pääasiassa yhteistyötä..no niin on valtiokin,mutta me emme tunnu ymmärtävän sitä vaan tämä KILPAILU tekee siitä taistelukentän,jossa ensin yksilöt taistelevat ja kun eivät pärjää niin perustetaan eturyhmiä jotka taistelevat ja näin vauhti kiihtyy."

"Mille yhteiskunnan pitäisi perustua jos se ei saa perustua kilpailulle siitä, että kuka kykenee parhaiten vastaamaan jossain yhteisössä olevaan kysyntään? Perstuntumallekko?"

Luitko blogiani,vaikuttaako sen pohdinta perstuntumalta? Se mille yhteiskunnan pitää perustua on jatkuva kehitys,jos aijomme lisääntyä jatkuvasti ja kehittyä ihmiskuntana. Mutta se pitää tehdä yhdessä ja sovussa..Kilpailkaamme esimerkiksi kuka tosissaan auttaa yhteisöä parhaiten,mikä maa saa parhaimmat olot kansalaisilleen aikaiseksi.. Tarvitsemme päämääriä,suuria päämääriä mitä varten kilpailemme. Mutta kyseisen kilpailun saavuttaminen ei tuota häviötä toiselle vaan kaikille hyötyä. Tämän kaiken voimme tehdä yksilöllisesti..ei kollektiivina. Kyse on vain päätöksestä.

Voitaisiin historiasta tietysti katsoa,mitkä asiat ovat johtaneet sotiin ja kaikkiin kauheuksiin ja tehdä niistä tosiasialliset johtopäätökset. Sen jälkeen tehdä kaikkemme,ettemme ainakaan toista samoja virheitä eli kerrankin oppisimme historiasta jotakin.

"Miksi ihmeessä meidän pitäisi kyhätä tehoton järjestelmähirviö jos ilmankin sitä kyetään toteuttamaan yhteiskunta? Eikä pelkästään toteuttamaan, vaan toteuttamaan vielä paljon tehokkaammin suurempaa ihmisjoukkoa enemmän hyödyttävämällä tavalla."

Näissä jutuissa epäilen,että se yliromantisoitu kuva voi viedä ajatuksia harhaan..Vapaa markkinatalous on myös järjestelmä,vaikka et sitä uskoisikaan..jopa nykyään järjestelmä hirviö. Vai luuletko esimerkiksi Kiinan lähtevän mukaan vapaaseen markkinatalouteen? Tai luuletko ihmisten saavan maksetuksi velkansa jotenkin pois,jos nyt päätettäisin Suomalaisten palkat markkinoiden mukaan suoraan? Ajaisitte tämän maan konkurssiin ja nopeasti.

"Eikö ole päivän selvää, että jos ihmiset todella olisivat niin ahneita kuin sinä annat ymmärätää. Ei nykyisen kaltaista sinäänsä hyvään tatkoitukseen luotua, mutta tuhoisaa järjestelmää olisi mitenkään voinut syntyä. Siis voimme huoletta luopua tuhoisasta sosiaalidemokratiasta ja antaa ihmisten auttaa apua tarvitsevia ihmisiä suoraan."

Ensinnäkin..minä en sano,että ihmiset ovat ahneita..heistä tehdään ahneita.Ja todellakin,juuri tälläinen järjestelmä on voinut syntyä,kun on kilpailua..varsinkin eturyhmien kilpailua.Ei sinua tiemmä mikään estä mikään auttamasta ihmisiä..ei siihen tarvita järjestelmän muutosta. Sosiaalidemokratia on perusaatteistaan jahkaantunut materialismin pauloihin,kuten kokoomus on aina ollut. Siksi ehkä osa syy miksi taistelukenttä on nyt kuten se on..eli meidän kansakunta/valtio. Minkä muutoksen tähän vapaa markkinatalous antaa,miten se toteuttaa nämä ongelmat toisin?

Käyttäjän jou kuva
Juhani Slim

Vellu:

"Jaa a..voidaanhan sitä toki noin ajatella,mutta sitten kannattaa todellaki heittää aivot narikkaan ja tyytyä siihen mitä on nyt ja tässä.Pidät siis sotaa ja kansanmurhia aivan luonnollisena tekona..muistuttaisin kuitenkin,että me olemme ainoa eläin joka tekee niin itsellensä. Tämä eläin vertaus on muutenkin melko vajavainen..siihen on monta syytä olemassa."

Luonnollisuus ei tässä kansanmurhien ja sodan tapauksessa ole hyvä asia, mutta luonnollista se kuitenkin on. Myös sotimattomuus ja kansanmurhaamattomuus on luonnollista. Suuntasin lähinnä kommenttini esittämääsi kritiikkiin markkinatalouden luonteesta luonnottamana pelinä.

"Mitä ovat nämä fakta ovat,jos ne empiiriset faktat eivät ota edes huomioon asioiden vaikutuksia yhteiskunnassa?"

Mitä tarkoitat?

"Sillä todellakin on merkitystä minkä kontekstin sisällä tuo hyötyminen tapahtuu.Jos se on kuten nyt..eli raha tms.. se on täysin tuulesta temmattua,keksittyä,meidän omaa peliä.Ei mitään luonnollista todellisuutta vastaavaa"

Täytyy ymmärtää, ettei raha ole muita hyödykkeitä kummallisempi. Se vain toimii tietynlaisena "välittäjä-aineena" työnjakoa helpottamassa. Rahaankin pätevät markinatalouden perusmekanismit. Rahaa vaan voi vaihtaa periaateessa kaikkeen ja se onkin sen perimmäinen funktio. Myös rahalla tehty kauppa on aina pohjimmillaan kahden hyödykkeen keskenäistä vaihtamista, jos ostat jotain rahalla myyt samalla rahaa ja päin vastoin.

Raha on kehittynyt tarpeeseen vaihdannan helpottamiseksi käytännön syistä. Sillä eihän ole mielekästä vaihtaa vaikkapa kananmunia maitoon, sillä munien tuottajan täytyisi joka kerta etsiä maidon tuottaja jolla on munan tarve. Tästä syystä ihmiset ovat huomanneet, että vaihtamalla munat johonkin tiettyyn hyödykkeeseen ja sitten tämän välihyödykkeen maitoon, voivat he täyttää tarpeensa kahdella yksinkertaisella vaihtokaupalla. Jotkin hyödykkeet ajan kuluessa osotaituivat muita paremmiksi tähän käyttötarkoitukseen esim. kulta ja hopea. Hyvä vaihdonväline on sellainen jota on helppo kuljettaa ja jonka määrän lisääminen on yksipuolisesti suuressa mittakaavassa mahdotonta.

Jos nykypäivänä annettaisiin rahan palata juurilleen, kilpailussa parhaasta hyödykkeestä jo mainittujen jalometallien lisäksi olisi mukana myös Bitcoinin kaltaiset ratkaisut.

"Vapaa markkinatalous on vain käsite ja jokin minkä eteen pitää jatkuvasti nähdä vaivaa.Usko pois..se tila ei tule pysymään,koska siinä on jatkuvaa kilpailua missä rahalla on valta."

Miten muka joutuu kokoajan näkemään vaivaa, mitä tarkoitat tällä?

Raha ei ole mikään elollinen olento joka kummittelee ja alistaa ihmistä, ihmiset toiminnallaan ohjaavat rahavirtoja. Mitä vähemmän kolmas osapuoli puuttuu näihin virtoihin, sitä parempi on lopputulos.

"Ei..markkinoinnin tehtävä on myydä kaikkea turhaa ja tehdä mielikuva ihmisille,että he tarvitsevat jotakin olematonta."

Se, että missä vaiheessa ihmiselle herää mielenkiinto jotain tiettyä tuotetta kohtaan ei ole loppupeleissä merkityksellista. Markkinoinnin tehtävä on tuoda esiin yrityksen tarjoamat palvelut tai tuotteet, asiakas itse tekee ajatustyön siitä, että tarvitseeko hän tätä tuotetta vai ei. Sitäpaitsi jos jollain taholla olisi kollektiivinen valta päättää siitä, että mikä on tarpeellista ja mikä, ei johtaisi se mielivaltaiseen totalitarismiin.

"Sinulla on todella romantisoitu kuva kyllä markkinataloudesta mielessäsi,ihan arvostettavaa kai sekin :)"

Toki sinun perspektiivistäsi se voi siltä vaikuttaa. Minun perspektiivistäni katsottuna olet ymmärtänyt pahasti väärin monta markkinataloutta koskevaa asiaa. Ehkä jopa alitajunnan ohjaamana tahallisesti ;).

"Luitko blogiani,vaikuttaako sen pohdinta perstuntumalta? Se mille yhteiskunnan pitää perustua on jatkuva kehitys,jos aijomme lisääntyä jatkuvasti ja kehittyä ihmiskuntana."

Harhakäsityksiin pohjautuvalta perstuntumalta jos tarkkoja ollaan.

Miksi ihmeessä meidän pitäisi lisääntyä jatkuvasti, kun nytkin maapallo on lähellä ylikansoittumista? Väeston lisääntyminen on petollista sillä se tapahtuu eksponentiaalisesti.

"Vapaa markkinatalous on myös järjestelmä,vaikka et sitä uskoisikaan..jopa nykyään järjestelmä hirviö. Vai luuletko esimerkiksi Kiinan lähtevän mukaan vapaaseen markkinatalouteen? Tai luuletko ihmisten saavan maksetuksi velkansa jotenkin pois,jos nyt päätettäisin Suomalaisten palkat markkinoiden mukaan suoraan? Ajaisitte tämän maan konkurssiin ja nopeasti."

Toki, mutta järjesäytyminen on sponttaania, eikä vapaassamarkkinataloudessa edes yritetä kollektiivisesti ohjata ihmisiä oikeaan suuntaan, sillä tiedostetaan se, että tämä johtaa vain huonompaan lopputulokseen. Me emme muuten edes elä markkinataloudessa sanan varsinaisessa merkityksessä.

Kerta rytkäyksellä suuret muutokset aiheuttavat aina kaaosta, siksi en kannatakkaan kertarytkäystä.

Ei Kiina vaan kiinalaiset, pitkällä aikavälillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin globaali vapaa kauppa.

"Minkä muutoksen tähän vapaa markkinatalous antaa,miten se toteuttaa nämä ongelmat toisin?"

Se vähentää välikäsien määrää joka väistämättä johtaa dynaamisempaan, vähä-häiriöisempään sekä kestävämpään lopputulokseen. Suunitelmatalous ei ole hyvä ratkaisu edes osaratkaisuna, koska muuttujien määrä on niin suuri.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"Luonnollisuus ei tässä kansanmurhien ja sodan tapauksessa ole hyvä asia, mutta luonnollista se kuitenkin on. Myös sotimattomuus ja kansanmurhaamattomuus on luonnollista. Suuntasin lähinnä kommenttini esittämääsi kritiikkiin markkinatalouden luonteesta luonnottamana pelinä."

Kuten mainitsin,luonnollista se ei ole..sodat ja kansanmurhat olisivat luonnollista niin meitä ei olisi enään. Sodat ja kansanmurhat ovat seurausta kilpailusta.

Käsitemaailmamme dualistinen rakenne ja käyttämiemme käsiteilmaisujen,siis sanojen peitevaikutus saa ja on kautta aikojen saanut meidät puhumaan sodasta ja rauhasta irrallisina ilmiöinä.Näiden käsitteiden kohdalla emme tunne tarvitsevamme edes sanakirjojen käsitemäärittelyjä, -Tottakai sota on sotaa,tulta,verta,kuolemaa ja kyyneliä ja rauha taasen suhteellisen suojaisaa aherrusta kodissa,pellolla,tehtaissa ja toimissa jos jonkinlaisissa.Eli sota on sotaa ja rauha on sen vastakohta ja sillä siisti!

Mutta jännäksi asiaa menee,kun emme milloinkaan ymmärrä sotaa ja sen syitä,ellemme näe ja käsitä,miten se asiantila,jota nimitämme rauhantilaksi,on useimmmiten ikään kuin synnyttänyt kuitenkin sodan. Näin on aina ollut ja on tälläkin hetkellä.

Täytyy ymmärtää,että sota on kuin onkin ns.rauhantilassa vaikuttavien voimien,tarpeiden,pyyteitten,pelkojen ja ylen pyhitettyjen valheiden ilmituloa,niiden luonnollista ja vääjäämätöntä jatkoa rajattoman väkivallan tilana.Juuri näin rauhan aikana meidän on käsitettävä,selkeästi nähtävä,että kaikki yllytys ja pyrkimys toisen voittamiseen,kukistamiseen,lyömiseen,tapahtuuko se talouselämässä,ns.kulttuuriharrastuksissa,urheilussa,missä tahansa,niin se kylvää sodan siemeniä,hersyttelee niitä puroja joista kasvaa se liika kuumuus,lataa ihmispsyykkeen sillä paineella joka räjähtää sotana.

Lisää tästä: http://velluheino.puheenvuoro.uusisuomi.fi/67596-r...

Mitä tulee markkinatalouteen..nään sen kyllä pitkälti aiheuttamassa noita sotia,koska sitä kannattelevat voimat ovat omiaan juuri aiheuttamaan konflikteja.Siinä hersytellään juuri näitä psyykkeen pimeitä sopukoita jotka kannattaisi jättää rauhaan.

"Mitä tarkoitat?"

Tarkoitan,etten ole nähnyt pitkään aikaan mitään faktoja,ei psykoanalyyseja tai muutakaan miten kaikki empiiriset faktat, joiden perusteella teemme valintoja, vaikuttavat yhteisöön jossa aina tulemme elämään.

"Täytyy ymmärtää, ettei raha ole muita hyödykkeitä kummallisempi. Se vain toimii tietynlaisena "välittäjä-aineena" työnjakoa helpottamassa. Rahaankin pätevät markinatalouden perusmekanismit. Rahaa vaan voi vaihtaa periaateessa kaikkeen ja se onkin sen perimmäinen funktio. Myös rahalla tehty kauppa on aina pohjimmillaan kahden hyödykkeen keskenäistä vaihtamista, jos ostat jotain rahalla myyt samalla rahaa ja päin vastoin.

Raha on kehittynyt tarpeeseen vaihdannan helpottamiseksi käytännön syistä. Sillä eihän ole mielekästä vaihtaa vaikkapa kananmunia maitoon, sillä munien tuottajan täytyisi joka kerta etsiä maidon tuottaja jolla on munan tarve. Tästä syystä ihmiset ovat huomanneet, että vaihtamalla munat johonkin tiettyyn hyödykkeeseen ja sitten tämän välihyödykkeen maitoon, voivat he täyttää tarpeensa kahdella yksinkertaisella vaihtokaupalla. Jotkin hyödykkeet ajan kuluessa osotaituivat muita paremmiksi tähän käyttötarkoitukseen esim. kulta ja hopea. Hyvä vaihdonväline on sellainen jota on helppo kuljettaa ja jonka määrän lisääminen on yksipuolisesti suuressa mittakaavassa mahdotonta.

Jos nykypäivänä annettaisiin rahan palata juurilleen, kilpailussa parhaasta hyödykkeestä jo mainittujen jalometallien lisäksi olisi mukana myös Bitcoinin kaltaiset ratkaisut."

Mihin ajattelisit,että tuo kilpailu parhaasta hyödykkeestä päätyisi loogisesti? Saataisiko raha toimimaan markkinoiden ehdoilla,eli rahan ehdoilla toimimaan paremmin ja kaikkien eduksi? Miksiköhän en usko tähän..

"Miten muka joutuu kokoajan näkemään vaivaa, mitä tarkoitat tällä?"

Se,että markkinatalous toimisi ihanteellisesti ei tule olemaan käytännössä jatkuvaa..se on loogisesti mahdotonta,että kilpailussa ei olisi voittajaa.Muutenhan kilpailua ei käytäisi.

"Raha ei ole mikään elollinen olento joka kummittelee ja alistaa ihmistä, ihmiset toiminnallaan ohjaavat rahavirtoja. Mitä vähemmän kolmas osapuoli puuttuu näihin virtoihin, sitä parempi on lopputulos."

Eh..oletko koskaan kuullut plutokratiasta,mutta kuitenkin rahalla on valtaa,sen kaikkivoipaisuuteen uskoen me annamme rahaa omistaville valtaa aivan kuten jumalaan uskoen.

"Se, että missä vaiheessa ihmiselle herää mielenkiinto jotain tiettyä tuotetta kohtaan ei ole loppupeleissä merkityksellista. Markkinoinnin tehtävä on tuoda esiin yrityksen tarjoamat palvelut tai tuotteet, asiakas itse tekee ajatustyön siitä, että tarvitseeko hän tätä tuotetta vai ei. Sitäpaitsi jos jollain taholla olisi kollektiivinen valta päättää siitä, että mikä on tarpeellista ja mikä, ei johtaisi se mielivaltaiseen totalitarismiin."

Se juuri on loppupeleissä merkityksellistä,koska se luo kysynnän keinotekoisesti ja markkinoinnilla koitetaan aina suggeroida mieltä.Eli olet oikeassa sen suhteen,että asiakas tekee ajatustyön,mutta siihen ajatustyöhön ollaan vaikutettu. Kuten näkisit objektiivisesti katsottuna,kun teinit juoksee kaupoissa ostamassa kaikkea pinkkiä,kaikkea aivan jumalattoman turhaa..miksi he tekevät niin? Mikä on se tekijä mikä saa ihmisen tekemään niin,jos sen ajatuksia ei olisi suggeroitu.

En sanoisi,että kollektiivinen valta pitäisi päättää ketä tarvitsee mitäkin...vaan voidaan myös päättää,että markkinatalous pitää jättää ihmisten aivot rauhaan mielikuvamarkkinoinnilta jne.. se on vapauden riistoa salaa.

"Toki sinun perspektiivistäsi se voi siltä vaikuttaa. Minun perspektiivistäni katsottuna olet ymmärtänyt pahasti väärin monta markkinataloutta koskevaa asiaa. Ehkä jopa alitajunnan ohjaamana tahallisesti ;)."

Siis voihan olla,että olen suggeroinut itseni uskomaan vapaan markkinatalouden päätyvän katastrofiin..Mutta katsonkin asiaa enemmän ihmisen psyykkeen kannalta.

"Harhakäsityksiin pohjautuvalta perstuntumalta jos tarkkoja ollaan.

Miksi ihmeessä meidän pitäisi lisääntyä jatkuvasti, kun nytkin maapallo on lähellä ylikansoittumista? Väeston lisääntyminen on petollista sillä se tapahtuu eksponentiaalisesti."

Keneltä haluaisit kieltää lisääntymisen? Sen kieltäminen suurella todennäisyydellä aiheuttaa vielä suuremman katastrofin kuin vapaa markkinatalous :)Mutta kuten on tullut todettua,talous on se mikä estää meitä kaikkia pärjäämästä täällä..se perustuu niukkuuteen eikä yltäkylläisyyteen.Siinä on ideologiset paineet pitämässä tilanteen näin..meillä olisi ruokkia 10 miljardia ihmistä,mutta emme tee sitä,koska markkinatalous sanelee jonkinlaiset "säännöt".

Harhakäsityksistä sen verran,että tein blogin oikeastaan Yrjö Kallisen ja Jiddu Krishnamurtin ajatuksien pohjalta..Eli varsin paljon totuudellisuuden ja loogisuuden pohjalta. Niitä on todella hankala kääntää toisiksi..

"Toki, mutta järjesäytyminen on sponttaania, eikä vapaassamarkkinataloudessa edes yritetä kollektiivisesti ohjata ihmisiä oikeaan suuntaan, sillä tiedostetaan se, että tämä johtaa vain huonompaan lopputulokseen. Me emme muuten edes elä markkinataloudessa sanan varsinaisessa merkityksessä."

Eh..no mikäs maailmaa pyörittää,jos ei markkinatalous?

"Kerta rytkäyksellä suuret muutokset aiheuttavat aina kaaosta, siksi en kannatakkaan kertarytkäystä."

Tulet silti kokemaan vielä kertarysäyksen ja kaaoksen..voi olla,että yliromantisoituneet kuvat kaikkoavat silloin mielestäsi..

"Ei Kiina vaan kiinalaiset, pitkällä aikavälillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin globaali vapaa kauppa."

Se tekee todennäköisesti helvetin tästä maapallosta..mutta jos näin on oltava,niin näin tapahtuu.

"Se vähentää välikäsien määrää joka väistämättä johtaa dynaamisempaan, vähä-häiriöisempään sekä kestävämpään lopputulokseen. Suunitelmatalous ei ole hyvä ratkaisu edes osaratkaisuna, koska muuttujien määrä on niin suuri."

Itseasiassa veikkaan tuon muuttujien määrän ajavan tilanteen melko absurdiin kohtaan vielä,mutta katsotaan mihin liikahdetaan,koska liikahtaminen tapahtuu hyvinkin nopeasti.Pitää muistaa,että on kansoja jotka ovat olleet meidän kehittyneiden maiden poljettavina aikansa ja nyt ne aikovat nostaa päätänsä..antaako he paljon arvoa meidän vapaan markkinatalouden huudolle on asia sitten erikseen..epäilempä.

Toimituksen poiminnat